Volymberäkning

För att veta mängden innan eventuell sprängning kan en inmätning göras för att få en uppfattning om volymen så att du kan få betalt (eller betala) för rätt schaktmängder. Görs även en inmätning efteråt får man reda på den exakta volymen.