Underlag till situationsplan

För att kunna lämna in en situationsplan till en bygglovsansökan behöver man ett underlag för detta. En fastighetsutredning görs. Vi mäter in byggnader, vägar, staket, markpunkter (höjder), diken, ledningar ovan mark, elskåp och övriga markpunkter som kan vara av intresse för kartan samt övriga eventuella önskemål. Därefter levererar vi kartan som en PDF och DWG som ni använder vid planeringen av det kommande bygget.

Är det en stor fastighet kan det vara lämpligt att avgränsa området som ska mätas in för att inte kostnaden ska skena iväg.