Relationshandling

En relationshandling är handlingar som visar hur projektet verkligen blev efter beslut och revideringar under byggets gång. Vi mäter in det som byggts och precis som vid en projekteringsmätning kan detta bli väldigt omfattande så precisera område och vilken noggrannhet som önskas.

Finns det särskilda krav på de levererade dokumenten behöver ni skicka dem till oss så formaterar vi ritningarna efter önskemål.