Projekteringsmätning

Vid projektering för nya vägar, ledningsdragningar och exploateringsområden krävs i många fall en detaljerad och noggrann inmätning både i plan och höjd. Eftersom en projekteringsmätning kan bli väldigt omfattande är det viktigt att specificera inom vilket område ni önskar få underlaget inmätt, vad som ska mätas in och med vilken noggrannhet.