Husutsättning

När ditt bygglov är godkänt kan vi hjälpa dig med en husutsättning, även kallad utstakning. Vi ser till att huset hamnar på rätt plats enligt bygglovets beviljade situationsplan. Skicka gärna in nybyggnadskarta och/eller situationsplan i formatet DWG så går det snabbare att förbereda det underlag som behövs vid utsättningen.