Grovutsättning

En grovutsättning (eller grovutstakning) sker helst innan schaktning eller andra markarbeten påbörjats så att man kan börja markplanera och schakta ur, lägga ned VA och fylla upp. Grovutsättningen görs med träkäppar och/eller spraymarkeringar på marken. Det innebär att byggnads- eller anläggningshörn märks ut med träkäppar och/eller spraymarkeringar så att ungefärlig placering i plan (inom 5 cm) blir rätt. Även en arbetsfix (höjdfix ) kan läggas ut vid begäran.

Vi brukar rekommendera att en grovutsättning görs för att minimera följdkostnader, snabba upp arbetsgången och få en överblick på var byggnaderna faktiskt är tänkta att hamna enligt situationsplanen.

Beställs både grovutsättning och finutsättning samtidigt rabatteras priset på grovutsättningen!