Gränsvisning

Behöver du hjälp med att mäta ut din tomtgräns, eller är osäker på var tomtgränsen går kan vi hjälpa till med att markera dessa åt dig. Vi köper hem de aktuella akter som berör fastigheten och gör en fastighetsutredning innan vi markerar var dina gränser går.