Byggutsättning

Vi finns med er under hela bygget. Med den senaste tekniken och hög noggrannhet ser vi till att ni får ett bra resultat under hela arbetsgången. Vi hjälper gärna till att föreslå åtgärder som förenklar för er i senare skede. Vill ni ha hjälp med modeller till maskinstyrningsfiler kan vi ta fram detta vilket sparar er tid och pengar vid markarbetena.

Nedan är förslag på punkter där vi kan hjälpa till:

 • Projekteringsmätning så att ni har ett bra underlag att planera efter.
 • Volymberäkning för att kunna sätta rätt pris på de volymer som behöver hanteras.
 • Etablering av byggnät vilket är grunden för att få ett resultat med hög kvalitet som är kostnadseffektivt.
 • Grovutsättning inför markplanering.
 • Utstakning och inmätning av pålar/plintar.
 • Utstakning av VA.
 • Utstakning och inmätning av kantelement.
 • Utstakning av stomlinjer.
 • Utstakning och inmätning av grundbultar till pelare.
 • Utstakning av innerväggar.
 • Grovutsättning av färdigställande av markarbeten.
 • Inmätning och lägeskontroll av färdig fasad.